Saradnja s dizajnerima

Od samih početaka prostoria je orijentirana prema dizajnu i razvija svoje vrednosti prema tim načelima. Štoviše, mi ne surađujemo samo s dizajnerima, nego smo svjesni potrebe za menadžmentom dizajna zbog učinkovitije upotrebe dizajna. Kroz partnerstva koja reflektiraju naše stremljenje za kvalitetom i dugoročnom upotrebom naših proizvoda, otvoreni smo prema idejama koje pridonose tom cilju i zbog toga jednako surađujemo s etabliranim stručnjacima, kao što pružamo priliku i mladim talentima.